Otel
Transfer
Yurtiçi Turlar
Yurtdışı Turlar
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
  • javascript slideshow
html5 slideshow by WOWSlider.com v8.2

Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, GOLD ASTİNA TRAVEL Turizm Ticaret LTD Şti (bu sözleşmede bundan sonra  GOLD ASTİNA TRAVEL olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 GOLD ASTİNA TRAVEL ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, GOLD ASTİNA TRAVEL'ın Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında GOLD ASTİNA TRAVEL tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhların, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 GOLD ASTİNA TRAVEL ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerinsin de kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Müşteri'nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve GOLD ASTİNA TRAVEL tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve GOLD ASTİNA TRAVEL yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri'dir, GOLD ASTİNA TRAVEL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 İki kişilik odada tek kişi kalmak isteyerek rezervasyon yaptıran Müşteri için istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 45 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Müşteri, tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal ettirmek zorunda kalır.

2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir müşteri herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişi single oda farkını ödemeyi kabul etmezse

Turunu iptal eden Müşteri'nin iade hakkı olsa bile single oda farkı Müşteri iade tutarından düşülür.

2.5 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkânları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.6 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.7 Müşteri'nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri' ye aittir. GOLD ASTİNA TRAVEL'in hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.8 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.9 GOLD ASTİNA TRAVEL, Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının poliçe koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak GOLD ASTİNA TRAVEL'in yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, GOLD ASTİNA TRAVEL'nin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu olamayacağı gibi, GOLD ASTİNA TRAVEL bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve GOLD ASTİNA TRAVEL' ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. GOLD ASTİNA TRAVEL bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 GOLD ASTİNA TRAVEL ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu tutulamaz ve GOLD ASTİNA TRAVEL'e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar  veya iptalden GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

4. GOLD ASTİNA TRAVEL ve Müşteri İptal Koşulları:

4.1 GOLD ASTİNA TRAVEL, müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı halleder de gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 40 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde GOLD ASTİNA TRAVEL işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2 GOLD ASTİNA TRAVEL, gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri' den onay almaksızın ancak Müşteri'ye bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; şehir içi turlarda 7 gün öncesinden, yurt içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt dışı turlarda ise 30 gün öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde GOLD ASTİNA TRAVEL, Müşteri'ye ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Müşteri iptalden dolayı tazminat talep edemez. Müşteri'nin uçak ve otellerdeki upgrade veya mil kullanımından doğacak zararlardan GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu değildir.

4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 21 gün öncesinden, yurt içi turlarda 30 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 45 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade GOLD ASTİNA TRAVEL'e ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.4 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt içi turlarda 20 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 30 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin %50 sini iade alır. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade GOLD ASTİNA TRAVEL'ye ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade GOLD ASTİNA TRAVEL'e ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.6 Müşteri satın aldığı turu  şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. GOLD ASTİNA TRAVEL bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilen sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.7 Müşteriye olan iade tutarı GOLD ASTİNA TRAVEL'e yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.8 Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilmiştir. Vize alımında GOLD ASTİNA TRAVEL, Müşteri ile konsolosluklar arasında aracılık hizmeti vermektedir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, GOLD ASTİNA TRAVEL'i hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5. GOLD ASTİNA TRAVEL ve Müşteri'nin Kusurları

5.1 GOLD ASTİNA TRAVEL, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında GOLD ASTİNA TRAVEL'den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti GOLD ASTİNA TRAVEL tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikâyetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikâyet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, GOLD ASTİNA TRAVEL'e zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu durumda GOLD ASTİNA TRAVEL, işbu sözleşmeyi ve Müşteri'nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, GOLD ASTİNA TRAVEL'e sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. GOLD ASTİNA TRAVEL, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri temel alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri'nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri'nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, gözaltına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde GOLD ASTİNA TRAVEL'i sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı GOLD ASTİNA TRAVEL'i sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekân ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, GOLD ASTİNA TRAVEL'i hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dâhil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dâhil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından GOLD ASTİNA TRAVEL sorumlu değildir. GOLD ASTİNA TRAVEL bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Müşteri'nin sigorta ve havayoluyla iletişime geçmesinde aracı olur.

5.11 Ayrıntılı hizmet programında belirtilen hizmet ücretine dâhil olmayan her türlü harcama Müşteri' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı GOLD ASTİNA TRAVEL'i sorumlu tutamaz.

5.13  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, aldığı hizmetlerle ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, GOLD ASTİNA TRAVEL'e ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

6. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda GOLD ASTİNA TRAVEL'in kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Antalya (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

GOLD ASTİNA TRAVEL                                                                 Müşteri adı soyadı:

 Ticaret LTD Şti                                                                                             Müşteri adresi:

Verilen Hizmet:

(kaşe imza)                                                                                                     (imza)

 


SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN© 2015 ZZ INCENTIVE - Tüm hakları saklıdır.